NOVINKA - INOVATIVNÍ ELEKTROVOZÍKY ROBOOTER NYNÍ SKLADEM V NAŠÍ PRODEJNĚ V PRAZE!

Jak získat příspěvěk na elektrický invalidní vozík – elektrovozík od Úřadu práce ČR

 

Vybrali jste si u prodejce váš elektrický invalidní vozík a tento není hrazen zdravotní pojišťovnou? Je tady další možnost a to požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR. Tento příspěvek(dotace) je jednorázová peněžitá dávka určená osobám se zdravotním postižením trvajícím déle než jeden rok. Konkrétně se jedná o postižení jako je těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké postižení zraku či sluchu anebo postižení interní povahy. V případě příspěvku na pořízení motorového vozidla pak seznam doplňuje ještě hluboká mentální retardace

Nárok na příspěvek na elektrovozík jako zvláštní pomůcku má osoba, která má:

Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok

Proces vyřizování žádosti o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku trvá obvykle 2 až 3 měsíce

Podrobné informace o tom, jak žádat o přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, včetně podmínek pro poskytnutí příspěvku, jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce ČR .

 jak-ziskat-podporu-01

 

https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-zvlastni-pomucku