O bateriích

Baterie a dojezd elektrokoloběžky:


Maximální dojezd elektrické koloběžky závisí na kapacitě baterie, která se uvádí v Ah (Ampér hodina). Ten se většinou pohybuje někde mezi 40 minutami až několika hodinami. Výdrž baterie záleží ovšem také na reliéfu terénu, okolní teplotě, způsobu jízdy i hmotnosti jezdce. Míru vybití baterie můžete za jízdy sledovat na displeji koloběžky nebo případně v mobilní aplikaci. Obecně platí, že čím větší má baterie kapacitu (čím více má Ah), tím delší má koloběžka dojezd.   
Pokyny k nabíjení lead acid (olověných) baterií

Péče a údržba baterií je rozhodujícím kritériem pro životnost baterií. Nesprávná údržba, péče a nabíjení mohou výrazně snížit tuto skutečnost, způsobit nenapravitelné škody a předčasné selhání baterií. Olověné baterie by neměly být nikdy hluboce vybité, ale musí být vždy provozovány pod nejvyšším možným napětím. Akumulátory dlouhodobě vybité nebo dlouhodobé skladované, aniž by došlo k nabíjení (např. v zimním období), mohou způsobit nižší účinnost (kapacitu) olověných baterií anebo jejich poškození. Tento proces je v mnoha případech nevratný, což vede k úplné ztrátě baterie. Nevybíjejte baterii úplně na minimum snížíte tím její životnost. Proto doporučujeme dobíjet baterii při 25% její kapacity do plného nabití. To zaručuje dosažení maximálního přípustného napětí článků. Při zimním nebo dlouhodobém skladování vozidel s olověnými  bateriemi je nutné nabíjet alespoň jednou měsíčně, dokud není nabíjení dokončeno. To zaručuje dosažení maximálního přípustného napětí článků. POZOR baterie nikdy neskladujte při teplotě nižší než  0° Celsia !  Při nedodržení těchto pokynů nelze uplatnit záruku na baterie.

Seznam sběrných míst zpětného odběru baterií
 http://www.remasystem.cz/sberna-mista/

Baterie od u nás zakoupených strojů můžete vrátit v naší prodejně E-SCOOTERS.cz , Voskovcova 1034/20, Praha 5